Warszawskie remonty

01

02

03

04

05

06

07

08

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Warszawa, jesień 2012. Warszawa w trakcie remontów. Fot. Maciek Markowski/Na Poziomie