Niski stan wody w Wiśle

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Warszawa, 06.09.2012. Nisku stan wody na Wiśle. Fot. Maciek Markowski/Na Poziomie