Demonstracja Anonymous

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Warszawa, 02.03.2013. „Odwołana” demonstracja Anonymous w sprawie sposobów funkcjonowania obcych służb na terenie RP. Fot. Maciek Markowski/Na Poziomie