Pałac Namiestnikowski

1 2

Warszawa, 01.10.2012. Lwy sprzed Pałacu Namiestnikowskiego trafią do renowacji. Fot. Maciek Markowski/Na Poziomie