Wisła nadal bardzo płytka

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Warszawa, 22.09.2012. W Wiśle nadal jest bardzo niski stan wody Wodomierz wskazuje poziom 58 cm. Fot. Maciek Markowski/Na Poziomie